Cavegirl är en bak- och matblogg som drivs av mig, Cecilia, som privatperson och jag ansvarar för alla inlägg som publiceras här.

De åsikter som framförs i inläggen är alltid mina egna. Produktprover är aldrig ersättning för publicerade inlägg, men de är i många fall en förutsättning för att jag ska kunna hålla mig uppdaterad och ge mina läsare bra information utifrån mina personliga erfarenheter. Jag går gärna på events och liknande som är till fördel för mina läsare.

Representerar du ett företag, ett märke eller annat som kan vara av intresse för mig och mina läsare? Lägg gärna till cecilia@cavegirl.se i er kontaktlista. Jag strävar efter att alltid följa svensk marknadsföringslag och Influencers of Sweden riktlinjer för en mer etisk och professionell bloggbransch ( läs mer här) #jagsmygerinte

Jag tillhör ett par olika affiliateprogram, inlägg som innehåller affiliatelänkar märks med detta. “Affiliate” innebär att jag får en liten ersättning om du klickar dig vidare till en site via någon av mina affiliatelänkar och sen väljer att köpa något där. Vanligen är ersättningen en på förhand bestämd procentsats på beloppet som det handlas för.

Som företag kan man köpa både inlägg och annonsplats på cavegirl.se. Sponsrade inlägg märks alltid ut för att tydliggöra att de skiljer sig från de ordinarie inläggen.

Har du frågor och funderingar är det bara att maila mig på cecilia@cavegirl.se

Vill du annonsera på cavegirl.se, maila mig på cecilia@cavegirl.se för prisinfo. Jag har f-skattsedel.

Allt material (ej pressmaterial), om inget annat anges, ägs av mig och skyddas av upphovsrättslagen. Vill du låna bilder eller text, maila och fråga!

Jag reserverar mig för eventuella felskrivningar.

Medlem i Better Bloggers

Cavegirl is a baking and food blog run by me, Cecilia, as a private person and I’m responsible for all the posts published here.

The views expressed in posts are always my own. Product samples are never substitute for published articles, but they are in many cases a prerequisite for me to keep myself up to date and give my readers good information based on my personal experiences. I go to the events and such that are to the beneficial to my readers.

Do you represent a company, a brand or anything that may be of interest to me and my readers? Feel free to add cecilia@cavegirl.se to your contact list. I strive to always follow the Swedish Marketing Act and theInfluencers of Swedens guidelines for a more ethical and professional blog industry (read more here) #jagsmygerinte

I belong to a few different affiliate programs, postings that contain affiliate links are labeled with this. ”Affiliate” means I get a small compensation if you click through to a site, through one of my affiliate links, and then decide to buy anything there. Usually, the benefit is a predetermined percentage of the amount traded for.

As a company, you can purchase both postings and advertising on cavegirl.se. Sponsored posts will always be marked as such to make it clear that they are different from the regular posts.

If you have questions or concerns, just email me at cecilia@cavegirl.se

Do you want to advertise on cavegirl.se, email me at cecilia@cavegirl.se for pricing info. I am tax-registered .

All materials (except press materials), unless otherwise indicated, is owned by me and is protected by copyright law. If you want to borrow images or text, please email and ask!

I reserve for any typos.